specialone
logo specialone logo specialone Υπηρεσιες διαδικτυου

Δημοσιευση ισολογισμων

Τάχιστη λύση, γλιτώνει χρόνο και χρήμα
Η SpecialOne προτείνει την απαλλαγή από τα τεράστια κόστη δημοσίευσης του ισολογισμού των εταιρειών σε έντυπα μέσα ενημέρωσης με τη δημοσίευσή τους σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα των εταιρείων.

H SpecialOne με εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων και διαδικτυακού μάρκετινγκ εγγυάται την ολοκλήρωση της ανάρτησης του ισολογισμού σας σε 1 μέρα!

Αποστέλλετε σε μορφή PDF ή XLS τον ισολογισμό της εταιρείας και αυτό ήταν! Σε 1 ημέρα από την παραγγελία σας θα έχει δημοσιευθεί.

δημοσίευση ισολογισμού