specialone
logo specialone logo specialone Συμβουλος διαδικτυου

E-mail / SMS marketing

Άμεση επαφή με το κοινό σας
Το e-mail marketing αποτελεί τον πιο οικονομικό τρόπο προσέγγισης του αγοραστικού κοινού. Μια επιχείρηση μπορεί να διαφημιστεί μέσω μαζικής αποστολής e-mail, σε τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν εν δυνάμει αγοραστές.

Η SpecialOne προσφέρει μια σειρά από τεχνικές, ακολουθώντας πάντα τις νέες τάσεις του διαδικτύου - internet οι οποίες φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εφαρμογή των τελευταίων τεχνικών και διεθνών προτύπων, για το καλύτερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Επιβλέπει πλήρως τις καμπάνιες e-mail, από τη δημιουργία του σχεδίου, μέχρι και την τελική αποστολή των e-mail.

Έτσι το αποτέλεσμα είναι προσέγγιση νέων και περισσότερων ποιοτικών επισκέψεων, γεγονός που από μόνο του αποτελεί βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους ανταγωνιστές. Βασικότερο πλεονέκτημα είναι ότι γίνεται στοχευμένη στρατηγική επένδυση, χωρίς άσκοπες σπατάλες. Στην SpecialOne δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή και προσοδοφόρα προβολή.

H SpecialOne συνοπτικά στον τομέα του e-mail marketing  προσφέρει:
  • Σωστή επιλογή προϋπολογισμού (budget)
  • Ανάλυση κοινού και αναγκών
  • Σχεδιασμός e-mail
  • Παροχή στατιστικών
Παράλληλα η SpecialOne προωθεί την διαφήμιση των επιχειρήσεων και μέσω γραπτών SMS, έναν επίσης οικονομικό τρόπο επικοινωνίας μιας επιχείρησης με το ενεργό και εν δυνάμει πελατολόγιό της.