specialone
logo specialone logo specialone Εμπορικες επιχειρησεις

Εταιρικες ιστοσελιδες

Παρουσιάστε στο κοινό σας, την επιχείρησή σας
Οι εταιρικές ιστοσελίδες αποτελούν τον πλέον οικονομικό και ποιοτικό τρόπο παρουσίασης των επιχειρήσεων στο πιο ευρύ, ενεργό και εν δυνάμει αγοραστικό κοινό. Τα πλεονεκτήματα μιας εταιρικής ιστοσελίδας είναι η αμεσότητα και η εύκολη πρόσβαση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, σε συνδυασμό με την οικονομία που προσφέρει σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους διαφήμισης.

Η SpecialOne  αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, αλλά και τη συντήρηση εταιρικών ιστοσελίδων παντός τύπου επιχειρήσεων. Προσφέρει ένα εύρος επιλογών και δυνατοτήτων που καθιστούν την πλατφόρμα της την πλέον ολοκληρωμένη.
  • Διαχείριση κειμένων
  • Διαχείριση φωτογραφιών
  • Διαχείριση video
  • Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Φόρμα επικοινωνίας
  • Πολυγλωσσικότητα
Το αποτέλεσμα είναι να προσφέρεται ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα, με εύκολη διαχείριση, καθώς και η γενικότερη πορεία της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο - internet.

SpecialΟne με την κατασκευή εταιρικών ιστοσελίδων βοηθάει στην αύξηση της κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων, στη διεύρυνση του εν δυνάμει πελατολογίου τους, όπως και στην παγιοποίηση της θέσης τους στο διαδίκτυο - internet.