specialone
logo specialone logo specialone Υπηρεσιες διαδικτυου

Φιλοξενια ιστοσελιδων

Online με ασφάλεια
Η SpecialOne φιλοξενεί τις ιστοσελίδες των πελατών της σε ασφαλείς και γρήγορους διακομιστές - servers, οι οποίοι εγγυώνται την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων, 365 ημέρες τον χρόνο, σε ποσοστό 99,9%. 

Παρέχεται συνεχής εποπτεία των ιστοσελίδων και προσφέρονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες φιλοξενίας - hosting ιστοσελίδων. Παράλληλα γίνονται συνεχώς όλες οι απαραίτητες αναβαθμίσεις, εναρμονιζόμενες με την ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου - internet και τα διεθνή πρότυπα.

Η SpecialOne προσφέρει φιλοξενία όλων των ιστοσελίδων που κατασκευάζει σε διακοσμητές - servers εγκατεστημένους στην ελληνική επικράτεια, με αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή ταχύτητα απόκρισης, καθώς και την καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, λόγω της τοπικής ip.