specialone
logo specialone logo specialone Πολυμεσα / Εντυπο

Γραφιστικες υπηρεσιες

Σχεδιάζουμε για σας, μαζί με εσάς
Αναλύοντας τις ανάγκες της αγοράς στον τομέα της έντυπης επικοινωνίας και της διαχείρισης των εγγράφων και πληροφοριών, η SpecialOne δημιουργεί εξελιγμένα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα του εντύπου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στην ανάλυση και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. 

Η SpecialOne παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής και έντυπης γραφιστικής, καθώς και σχεδιασμού εντύπων, δημιουργώντας ένα ελκυστικό προφίλ για τον κάθε τύπο επιχείρησης.

Χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες προσελκύουν ολοένα και περισσότερο κοινό.

Συνοπτικά η SpecialOne στον τομέα της γραφιστικής προσφέρει:
  • επαγγελματικές κάρτες
  • λογότυπα
  • σχεδιασμό φυλλαδίων
  • αφίσες, κ.λπ.