specialone
logo specialone logo specialone Συστηματα γραφειου

Ηλεκτρονικο πελατολογιο

Αναλυτική παρουσίαση των πελατών σας
Οι επιχειρήσεις, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.) χρησιμοποιούν ως επί τω πλείστων το παραδοσιακό τετράδιο για την σημείωση του πελατολογείου τους. Αυτός ο τρόπος θεωρείται πλέον ξεπερασμένος. Πλεόν υπάρχει η βέλτιστη λύση και είναι το ηλεκτρονικό πελατολόγιο.

Η SpecialOne  προσφέρει πλατφόρμα διαχείρισης πελατών, για παντός τύπου επιχειρήσεις. Προσφέρει ένα εύρος επιλογών και δυνατοτήτων που καθιστούν την πλατφόρμα της την πλέον ολοκληρωμένη.

Το αποτέλεσμα είναι να προσφέρεται ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα, με εύκολη διαχείριση, που καθιστά την εισαγωγή και επεξεργασία πελατών εύκολη, με κυριότερο πλεονέκτημα την πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο.

H SpecialΟne με την πλατφόρμα ηλεκτρονικού πελατολογίου, βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες στην άμεση και εύκολη οργάνωση των πελατών τους.