specialone
logo specialone logo specialone Αναπτυξη ιστοσελιδων

S.E.O.

Εδώ σας βρίσκουν εύκολα
Η προώθηση ιστοσελίδων (SEO) αποτελεί μια σειρά από τεχνικές που βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. google) να εντοπίσουν και να κατατάξουν μια ιστοσελίδα στην υψηλότερη δυνατή θέση σε ένα ερώτημα - αναζήτηση ενός χρήστη. Η προώθηση ιστοσελίδων βοηθάει έτσι στην αύξηση των επισκέψεων μιας ιστοσελίδας, επομένως και στην κερδοφορία μιας επιχείρησης.

Η SpecialOne προσφέρει μια σειρά από τεχνικές, ακολουθώντας πάντα τις νέες τάσεις του διαδικτύου - internet οι οποίες φέρνουν το δυνατότερο επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση και εξέλιξη της τεχνογνωσίας και εφαρμογή των τελευταίων διεθνών προτύπων, για το καλύτερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα.

Έτσι, το αποτέλεσμα είναι η προσέγγιση νέων και περισσότερων επισκεπτών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, γεγονός που από μόνο του αποτελεί βασικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές ιστοσελίδες.

SpecialOne συνοπτικά στον τομέα της προώθησης ιστοσελίδων προσφέρει:
  • Επιλογή λέξεων κλειδιών
  • Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης
  • Δημιουργία συνδέσμων (links) προς την ιστοσελίδα
  • Βελτιστοποίηση κειμένων
  • Βελτιστοποίηση τίτλων
  • Εφαρμογή Rich Snippets