specialone
logo specialone logo specialone εταιρεια

Τεχνολογιες

Συνεχής εξέλιξη υπηρεσιών
Η SpecialOne χρησιμοποιεί τεχνολογίες οι οποίες είναι οι πλέον σύχρονες στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών. Το εξειδικευμένο προσωπικό της, με πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, εγγυάται την επιστημονική προσέγγιση των εφαρμογών και των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Η εταιρεία βάσει της εμπειρίας της, έχει επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογίες για την σωστή ανάπτυξη ιστοσελίδων, εφαρμογών και υπηρεσιών.

Έτσι, χρησιμοποιείται το Adobe Photoshop για το σχεδιασμό των ιστοσελίδων, οι γλώσσες προγραμματισμού HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, η MySql σε επίπεδο βάσεων δεδομένων, καθώς και πληθώρα άλλων καταξιωμένων εργαλείων.

Το βασικότερο είναι ότι η SpecialOne ΔΕΝ χρησιμοποιεί έτοιμα δημιουργικά, ΔΕΝ χρησιμοποιεί έτοιμες πλατφόρμες (joomla, wordpress, κ.α) και μπορεί να υπερηφανεύεται για μια πραγματικά Πρωτογενή Ανάπτυξη Ιστοσελίδων και εφαρμογών.