specialone
logo specialone logo specialone Πολυμεσα / Εντυπο

Video / Audio

Δίνουμε εικόνα και ήχο στην επιχείρησή σας
Τα σποτ εικόνας και ήχου αποτελούν τμήματα της σύγχρονης διαφήμισης και προώθησης των επιχειρήσεων. Η αναπαραγωγή τους σε μέσα όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο - internet, κάνει τη διαφήμιση πιο ελκυστική για το κοινό.

Η SpecialOne αναπτύσσει σποτάκια εικόνας και ήχου, με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, καλύπτοντας και αυτόν τον τομέα της διαφήμισης.

Χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες προσελκύουν ολοένα και περισσότερο κοινό.

Συνοπτικά η SpecialOne στον τομέα της δημιουργίας video και audio spot προσφέρει:
  • ανάλυση πλάνου
  • σχεδιασμό σποτ
  • κατασκευή σποτ
  • προώθηση στο διαδίκτυο
  • βοήθεια για προώθηση στα τοπικά ΜΜΕ