specialone
logo specialone logo specialone Υπηρεσιες διαδικτυου

Αγορα domain

Επιλέξτε ταυτότητα
Η επιλογή και η αγορά ενός ονόματος χώρου - domain  είναι η πρώτη ενέργεια που πρέπει να γίνει για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας. Παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο προφίλ μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και η επιλογή του πρέπει να γίνει μεθοδευμένα και προσεκτικά.

Η SpecialOne προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή επιλογή ενός ονόματος χώρου - domain και την κατοχύρωσή του. Οι παράγοντες που κρίνουν μια τέτοια επιλογή είναι τόσο το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, όσο και ο στόχος της στο χώρο του διαδικτύου γενικότερα.

H SpecialOne δίνει τη δυνατότητα κατοχύρωσης των γνωστότερων καταλήξεων (.gr, .com, .eu, .net, tv κ.λπ.). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την SpecialOne.