specialone
logo specialone logo specialone εταιρεια

Οραμα & Αρχες

Μοναδικότητα υπηρεσιών
Το όραμα της SpecialOne, αποτελεί βασικό θεμέλιο για το παρόν και το μέλλον της εταιρείας. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Μοναδικότητα
Πρώτη αρχή της SpecialOne είναι η μοναδικότητα των υπηρεσιών της για κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η αρχή της πρωτογενούς ανάπτυξης υπηρεσιών και εφαρμογών είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν λαμβάνονται υπόψιν παρόμοια έργα του παρελθόντος, δεν χρησιμοποιούνται έτοιμα δημιουργικά και πλατφόρμες (joomla, wordpress, κ.α.) ώστε να συμβιβαστεί ο πελάτης στις δυνατότητες της SpecialOne, για να κερδηθεί κόπος και χρόνος. Με λίγα λόγια στη SpecialOne δεν προσαρμόζεται ο πελάτης στις ικανότητές της, αλλά η SpecialOne στις δικές του, πραγματικές ανάγκες.

Συνεργασία χωρίς ημερομηνία λήξης
Γίνεται συνεχής προσπάθεια και μετά το πέρας της υλοποίησης και της παράδοσης των έργων, για την επιτυχημένη παρουσία των εφαρμογών και υπηρεσιών που παρέχονται στην αγορά. Ικανοποίηση για την εταιρεία είναι η συνεχόμενη αύξηση της απόδοσης των υπηρεσιών της και των κερδών των πελατών από αυτές. Ένα έργο δεν τελειώνει με την παράδοσή του, αλλά υπάρχει συνεχής επίβλεψη και επεμβάσεις συμβουλευτικά και ενεργητικά, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο.

Ταχύτητα, ποιότητα, οικονομία
Βασικός στόχος της SpecialOne είναι o συνδυασμός ταχύτητας στην ολοκλήρωση των έργων της με ταυτόχρονη ποιότητα στην υλοποίηση, και όλα αυτά σε ένα πακέτο ποιότητας - τιμής.

Πρώτο μέλημα, οι πραγματικές ανάγκες των πελατών
Η SpecialOne ακούει και καταστρώνει σχέδιο με βάση τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, χωρίς περιττές υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα του εκάστοτε έργου αποτελεί συνεργασία και των δύο πλευρών. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ότι και αν γίνεται, γίνεται για κάποιο λόγο και δεν παρέχονται υπηρεσίες οι οποίες δεν θα χρειαστούν. Η εταιρεία δίνει μόνο ό,τι πραγματικά χρειάζεται ο πελάτης.