specialone
logo specialone logo specialone Blog

Νομικά πλαίσια για το ηλεκτρονικό εμπόριο

H συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει οδηγήσει στην εμφάνιση πολλών νέων ηλεκτρονικών καταστημάτων - e-shops, ειδικά τα τελευταία χρόνια, λόγω και της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας.

Ο επισκέπτης ενός e-shop, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός e-shop είναι καλό να γνωρίζει τις βασικές πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο που διέπει το e-commerce / ηλεκτρονικό εμπόριο στην χώρα μας.

Οι λεγόμενες συμβάσεις από απόσταση διέπονται από το νόμο 2251/1994 και προβλέπουν ορισμένες δικλείδες ασφαλείας για τον καταναλωτή – επισκέπτη ενός e-shop.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα e-shops / ηλεκτρονικά καταστήματα, για να μπορούν έγκυρα να συνάπτουν συμβάσεις με τους καταναλωτές θα πρέπει να παρέχουν ενημέρωση με ακριβή και ξεκάθαρο τρόπο στα ακόλουθα:
 1. την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή
 2. τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
 3. την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το ΦΠΑ, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή
 4. τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης
 5. τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής
 6. το δικαίωμα υπαναχώρησης
 7. το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων
 8. την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.
Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιούνται τα παραπάνω στοιχεία, η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.

Οι εταιρίες πάσης μορφής, που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα/e-shop, υποχρεούνται να έχουν αναρτημένους στην ιστοσελίδα τους, τους γενικούς και ειδικούς όρους πώλησης, μεταξύ άλλων ιδιαίτερα:
 1. τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης
 2. τους όρους καταγγελίας της σύμβασης, επιστροφής του προϊόντος και επιστροφής του καταβληθέντος τιμήματος
 3. πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις και τελευταίο
 4. τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και, σε χωριστό ηλεκτρονικό έγγραφο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης.
Επειδή ο ρόλος μιας εταιρείας ανάπτυξης ιστοσελίδων δεν αναλώνεται μόνο στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προώθηση μιας ιστοσελίδας, αλλά και στην συμβουλευτική υποστήριξη του πελάτη γενικότερα, καλό είναι να ενημερώνουμε τους υποψήφιους πελάτες μας στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις υποχρεώσεις τους προς το διαδικτυακό τους κοινό.
Μοιραστείτε το
Θέλετε να δουλέψουμε για εσάς; Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2810 230007 E-mail info@specialone.gr
Ζητήστε μια δωρεάν προσφορά